Geoboard, by the Math Learning…

Cena: 0.00 CZK
Velikost: 0.1 MB
Systém: Windows 8.1


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

  • 1. Miroslav Šulc18.06.2015
    Prostřednictvím aplikace Geoboard mohou žáci objevovat základy geometrie v rovině. Lze ji využít i jiných oblastech matematiky a fyziky. Je vhodná pro žáky prvního stupně základní školy, ale lze ji ve velké míře použít na druhém stupni základní školy. Jsou zde k dispozici tři různé plochy – jedna čtvercová ( 25 kolíků ), druhá obdélníková ( 150 kolíků) a jedna kruhová ( 12 + 1 kolíků). Kolíky lze spojit sítí s čísly. Žáci mohou použít osm barev provázků, pomocí nichž lze sestrojit různé geometrické útvary ( úsečky, čtverce, obdélníky, trojúhelníky, n-úhelníky….atd). Tyto útvary lze vyplnit barvou ( všechny nebo jednotlivě ). A libovolně s nimi posouvat a kopírovat. Dále jsou zde dva nástroje kreslení – pera. Prvním perem lze vepisovat do obrazců různé zápisy ( popisky). Druhé vytvoří rovné přímky. Obě pera jsou v šesti barvách. Je zde možné i vložit políčko, do kterého lze vepsat číselný výraz. Aplikace najde uplatnění i mimo geometrii – odvozování při výpočtu procent, zlomků. Směle tuto aplikaci lze využít ve fyzice např: při skládání sil. Projekt Dotkněte se inovací P50
Pro možnost komentování musíte být přihlášeni