ITveSkole.cz o.p.s. nabízí školám, ředitelům i pedagogům při inovaci výuky s využitím informačních a komunikačních technologií. 

Podporu, kterou nabízíme lze rozdělit do tří směrů: 

-       Podpora v oblasti moderních technologií 

-       Podpora v oblasti vzdělávání 

-       Podpora v oblasti hledání zdrojů financování 

V oblasti technické pomáháme hledat vhodná řešení, podílíme se na jejich implementaci. Věnujeme se i vývoji řešení nových, kde za zmínku stojí podíl na rozšiřování portálu DUMy.cz, podpora při rozvoji výukového prostředí iTrida.cz, testování produktu iBlocker.cz a podobně. 

V oblasti vzdělávání nabízíme v systému DVPP kvalitní akreditované vzdělávací programy pro pedagogy v oblasti využití ICT ve výuce, v oblasti moderních interaktivních výukových metod, ale i v řadě oborů od přírodních věd, jazyků nebo například finanční gramotnosti. Akreditované vzdělávací programy nabízíme i pro ředitele škol a to například v oblasti plánování při zavádění ICT do výuky. Pro pracovníky mající ve školách na starost ICT nabízíme vzdělávání v oblasti bezpečnosti, správy školních sítí, cloud řešení a podobně. Nabídku vzdělávání flexibilně rozšiřujeme dle přání zákazníků nebo dle nových technologií, u kterých je jejich využití ve školách přínosem. 

V oblasti hledání zdrojů pro inovaci výuky s využitím ICT hledáme vhodné příležitosti, které jsou pro školy nebo pro firmy orientující se na školství k dispozici. Těmito zdroji není jen Operační program Vzděláváme pro konkurenceschopnost, ale například fond Nadace ČEZ, fond Americké obchodní komory, Norské fondy nebo i Operační program Podnikání pro inovace.  

Na našem portále www.ITveSkole.cz přinášíme školám informace o nových technologiích vhodných pro využití ve školách, přinášíme ukázky dobré praxe s inovací ICT nebo recenze vhodných řešení. Oblíbenou pomůckou, kterou jsme pro uživatele vytvořili, je online dostupný nástroj na tvorbu ICT plánu. Tento nástroj škole pomůže porovnat její stav se školami ostatními, upozorní na kritický místa a může pomoci nalézt smět ke vhodným řešením.

 

Aktivity  Ι  Zajímavé články  Ι  Podpora